top of page
  • Obrázek autoraJRV

3. NEŽ ZAČNETE NATÁČET

Aktualizováno: 13. 2. 2020

>>TÉMA 3.<<

Druhy scénáře

Možná se Vám bude zdát, že dnešní téma je nudné a nepotřebné. Opak je pravdou, pokud se chcete posunout v natáčení na vyšší metu, tento díl Vám bude nápomocný se k vysněnému cíli přiblížit.

3.1. Bodový scénář

Je jednoduchý scénář popisující natáčení v několika bodech. Je to základní forma scénáře pro natáčení jednoduchých dokumentů a reportáží.


3.2. Literární scénář

Bývá většinou podkladem pro technický neboli režijní scénář. Obsahuje podrobný popis jednotlivých scén, dialogů, popisuje situace, ve kterých se herci nacházejí.


3.3. Technický scénář

Technický neboli režijní scénář popisuje přesným způsobem, jak budou jednotlivé záběry vedeny, určuje jejich velikost (např. celek, polocelek, detail apod.), popisuje délku záběru ve vteřinách, pohyb kamery (např. panoramatický záběr, pojezd apod.), popisuje prostředí (např. exteriér/interiér), nasvícení scény, ohniskovou vzdálenost kamery, údaje o vybrané hudbě, použití ruchů (kde budou použity), uvedení jednotlivých dialogů v dané scéně.


3.4. Kombinovaný scénář

Je mezistupněm mezi technickým a literárním scénářem. Jsou v něm rámcově popsané záběry a prostředí, kde se bude natáčet. Převážně se na místě dopisují ostatní potřebné údaje pro natáčení. Tento scénář je převážně využíván amatérskými a poloprofesionálními filmaři.


3.5. Obrázkový scénář

Doplňuje kombinovaný scénář rozkreslením příslušných záběrů (postavení kamery, aktérů apod.)


3.6. Scénosled

Většina amatérských kameramanů se nemůže na místo natáčení dostat dříve než v den "D". Není provedena obhlídka placu, následně není vytvořen literární, technický nebo kombinovaný scénář a bodový je nevyhovující. V těchto případech se tvoří scénosled, který je určen pro přesnější představu o natáčení. Scénosled obsahuje obrazy, které jsou děleny na jednotlivé záběry. Nový obraz většinou začíná změnou prostředí a velikostí jednotlivých záběrů s popisy.


3.7. Plán natáčení

Je seznam jednotlivých scén, které se budou točit najednou a v jednom prostředí. Scény záběrů mají přiřazené ve scénáři své čísla, takže se ví, jaký záběr a kde se točí. Například dle scénáře se ví, že záběry 10, 12, 14 se točí na Okoři a záběry 9, 11, 13 se budou natáčet na Točníku. Tento plán natáčení je velice efektivní.


3.8. Režie

Nebudu zde popisovat práci režiséra. Většina amatérských kameramanů je režisér, kameraman, dramaturg, zvukař, osvětlovač a střihač v jedné osobě. Režisér (tedy i Vy, kteří natáčíte bez štábu), musí disponovat schopností vnímání okolní svět, musí umět vyjádřit myšlenku a promítnout jí do záběrů a vystihnout podstatu natáčeného snímku.


3.9. Dramaturgie

Dramaturgie je úzce spjata s režijní činností. Dramaturg určuje spád, návaznost jednotlivých scén a jejich celkové vyznění.


Videopořady dělíme na několik druhů žánru. Příslušnému k žánru se tvoří scénář, vybírá se vhodná hudba, dělá se mluvený komentář a připravují titulky, ale to bude téma na další blog, který se bude jmenovat „Video žánry“.

 

Photo by Dom J from Pexels

25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page